Konto parafialne

Darowizny można wpłacać na:

Bank Spółdzielczy Ziemi Wieluńskiej Oddział Skomlin

 

Budowa domu parafialnego:
nr konta: 65 9244 0003 4040 1603 2000 0030
W tytule przelewu wpisujemy: "Darowizna na cele kultu religijnego na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najśw. Imienia Maryi"

 

Renowacja dachu:

nr konta: 23 9244 0003 4040 1603 2000 0010
W tytule przelewu wpisujemy: "Darowizna na cele kultu religijnego - renowacja dachu"

 

Gaszyn, ul. Kościelna 10
98-300 Wieluń

 

Kontakt

Gaszyn,
ul. Kościelna 10
98-300 Wieluń
email Księdza Proboszcza: macieos76@googlemail.com

email: parafiagaszyn@wp.pl

Telewizja Internetowa

Radio

 

Liturgia dnia

Msze i nabożeństwa

Msze św. w niedziele:
8:30
10:00 
11:30 (Msza św. dla dzieci)
 
Msze św. w dni powszednie:
18:00

 

Msze św. w  święta:

9:00

11:00

 

W niedziele:

8:00 -  Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny

przed Mszą o godz. 10:00 Różaniec

W środę po Mszy św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W piątek 17:30 wypominki roczne i Koronka do Bożego Miłosierdzia

Znajdź nas na Facebooku

Kościół w Gaszynie

Kościół w Gaszynie zaliczany jest do grupy drewnianych kościołów wieluńskich z XVI wieku.

Do dnia dzisiejszego jego jedynym budulcem jest drewno modrzewiowe. Niemożliwe jest
wskazanie inicjatora budowy, oprócz tego, że pochodził z rodu Gaszyńskich - Wierzchleyskich. Do chwili obecnej zachowała sie archaiczna forma kościoła: prostokątna nawa, i węższe i krótsze od niej prezbiterium zamknięte ścianą prostą. Nawę i prezbiterium pokryto jednym wspólnym dachem o jednej kalenicy. Podwalina obiektu jest na ceglanym podmurowaniu. Kościół budowano techniką zrębową. Z rozcinanych wzdłuż pni drzew, układanych jeden na drugim i łączonych na narożach przemyślnie wykonanymi zamkami ciesielskimi konstruowano ściany. Do obiektu przylega wieża wzniesiona zapewne w XVII wieku. Dach kościoła i dzwonnicy pokryto gontem.

Do 1683 roku obiekt określany jest jako kaplica pod wezwaniem świętego Zygmunta
Króla i Męczennika. Należała ona do klasztoru bernardynek a obsługiwał ją wikariusz kolegiaty wieluńskiej. W 1683 r. nastąpiło podniesienie kaplicy do rangi kościoła filialnego oraz zmiana wezwania na Najświętszej Marii Łaskawej. Przemiany te miały związek z ufundowaniem ołtarza i obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem będącego wotum wdzięczności za szczęśliwy powrót z odsieczy wiedeńskiej. Niestety nie znany jest z nazwiska fundator.

Kościół był kilkakrotnie gruntownie remontowany. Ostatnia restauracja kosztem mieszkańców wsi miała miejsce w latach 1970-1974. wymieniono znaczna część belek zrębu, sufit, szalunek zewnętrzny ścian, pokryto dach nowym gontem oraz założono nową stolarkę okienną i drzwiową. Zlikwidowano cześć wyposażenia kościoła: chór muzyczny, lisice, ambonę, dwa barokowe ołtarze boczne z rzeźbami świętych: Wawrzyńca, Rocha oraz zapewne Wacława i Zygmunta, obrazy świętych Antoniego i Rocha. Prawie w całości postawiono nową zachrystię. Zachowane oryginalne wyposażenie to ołtarz główny i dwie rzeźby. Pierwszy wymieniony element pochodzi z II połowy XVII wieku, ale jego niektóre fragmenty wskazują na I połowę XVII wieku. Powodują to wpływy baroku mieszające się z trwającym dłużej na prowincji manieryzmem, który jest widoczny w stosowaniu licznych złoceń. W uszach ołtarza obrazy świętych niewiast: Małgorzaty i Cecylii, w zwieńczeniu obraz świętego Wawrzyńca. W polu głównym obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W prezbiterium znajdują się dwie XVIII-wieczne rzeźby świętych biskupów polskich: Stanisława z postacią wskrzeszonego przezeń Piotrowina oraz Wojciecha. Ostatnia renowacja ołtarza i figur miała miejsce w 1997 roku.

Ciekawym zabytkiem ruchomym jest blacha trumienna Jakuba Gaszyńskiego z 
1672 roku będąca charakterystycznym przykładem sarmackiej kultury oraz kapituły 
humanistycznej. Umieszczona na trumnie przeleżała trzy stulecia w ziemi koło kościoła.

W roku 1987 erektowano po raz pierwszy w historii Gaszyna parafię. Pierwszym proboszczem był ks. Janusz Grela. Do dnia dzisiejszego funkcję tę pełnili: ks. Stanisław Tyburski, ks. Władysław Badura, ks. Maciej Woszczyk, ks. Zygmunt Todos, ks. Jacek Michalewski. Obecnym proboszczem jest ks. Maciej Oset.

W ostatnich latach zostały zakupione nowe ławki, konfesjonał, ołtarz i chrzcielnice. Plac przykościelny oraz zakupiony teren na parking został wyłożony kostką brukową. W latach 2008 - 2011 z inicjatywy proboszcza ks. Jacka Michalewskiego oraz parafian dokonano ponownej renowacji kościoła. Przeprowadzono prace konserwacyjne, jak również impregnacyjne dachu i elewacji kościoła, wykonano izolację przeciwwilgociową i opaskę odwadniającą wymieniono deski okalające i okapowe wymieniono podwaliny wieży oraz naprawiono zagrożoną zawaleniem konstrukcję wieży. W ramach projektu "Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie tematycznym województwa łódzkiego dokonano przede wszystkim renowacji obrazu Matki Bożej Gaszyńskiej, a także całego ołtarza głównego. Wzmocniono również górną część konstrukcji wieży i położono nowy gont.
W roku 2012 została przeprowadzona renowacjia obrazu św. Michała Archanioła.

Zobacz więcej zdjęć

Przed renowacją

po renowacji